Dogfennau a Lawrlwythiadau 

Ar Dydd Gwener 30 Hydref 2020, sbardunodd Tudno Developments Cyf y cyfnod ymgynghori statudol cyn ymgeisio, gan ganiatáu i’r gymuned leisio eu barn ar y cynigion cyn cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Conwy.

Fel rhan o’r gofyniad statudol hwn, mae’n rhaid sicrhau bod fersiynau drafft o’r dogfennau cynllunio ar gael i’r cyhoedd. Gellir gweld neu lawrlwytho’r dogfennau hyn gan ddefnyddio’r dolenni isod.

Dogfennau cynllunio drafft:

 1. Application form and certificates
 2. Site Location Plan – AP01
 3. Existing Site Block Plan AP02
 4. Existing Basement Plan AP03
 5. Existing site and Ground Floor Plan AP04
 6. Existing First and Second Floor Plans AP05
 7. Existing Elevations Sheet 1 of 2 AP06
 8. Existing Elevations Sheet 2 of 2 AP07
 9. Existing Window Survey AP08
 10. Proposed Site Plan AP09 Rev A
 11. Proposed Lower Ground Floor Plan AP10 Rev A
 12. Proposed Ground Floor Plan AP11Rev A
 13. Proposed First Floor Plan AP12 Rev A
 14. Proposed Second Floor Plan AP13 Rev A
 15. Proposed Third Floor Plan AP14 Rev A
 16. Proposed Roof Plan AP15 Rev A
 17. Proposed Elevations Sheet 1 of 2 AP16 Rev A
 18. Proposed Elevations Sheet 2 of 2 AP17 Rev A
 19. External Elevation Details AD31 to AD47
 20. Proposed External Lighting Elevations Sheet 1 of 2 AP18 Rev A
 21. Proposed External lighting Elevations Sheet 2 of 2 AP19 Rev A
 22. Proposed External Signage Elevations AP20 Rev A
 23. Proposed External Signage Elevations AP21 Rev A
 24. Flood Management Measures AP22 Rev A
 25. Landscape Strategy AP23 Rev A
 26. Proposed Typical Section AP24 Rev A
 27. Proposed Rebuilt Façade Details AP25 Rev A
 28. Proposed Reconstruction Details Sheet 2 AP26 Rev A
 29. Proposed Rebuild Chimney Details AP27 Rev A
 30. Proposed Railing Details AP29 Rev A
 31. External Lift Layout AP30 Rev A
 32. Proposed Hanging Rail Cycle Parking Details AP31 Rev A
 33. Proposed Window Details AP32
 34. Proposed Dormer Window Details AP33
 35. Existing External Elevations AP100
 36. Existing Mostyn Broadway Bay Windows AP101
 37. Existing Front Elevation Central Window AP102
 38. Existing Bay Windows Above Canopy AP103
 39. Existing Various Bay Windows AP104
 40. Existing Windows to Corner Elevation AP105
 41. Existing Dormer Windows AP106
 42. Existing Second Floor Windows AP107
 43. Existing Entrance Canopy AP108
 44. Existing Band Detail at Rood Level Ap109
 45. Photographic Record of Existing Details
 46. Design and Access Statement Ver 5
 47. Heritage Statement Issue 2
 48. Planning Statement including Community and linguistic Statement, Retail Impact Statement and Tourism and Recreation Statement
 49. Biodiversity Statement
 50. Flood Consequences Report and Appendices
 51. Foul and Surface Water Drainage Strategy
 52. Transport Statement