Dweud eich dweud

Rydym yn awyddus i glywed eich adborth ar ein cynigion ar gyfer Gwesty Castell Tudno. Bydd adborth a gyflwynir cyn Dydd Gwener 27 Tachwedd 2020 yn cael ei adolygu gan dîm y prosiect a’i ystyried cyn cyflwyno’r cynlluniau terfynol i Gyngor Sir Conwy.

Bydd ein dulliau ymgynghori a derbyn adborth yn cael eu crynhoi yn yr Adroddiad Ymgynghori Cyn Gwneud Cais (Adroddiad PAC), a gyflwynir fel rhan o’r cais cynllunio.

Gallwch gysylltu â ni a gadael eich adborth yn y ffyrdd dilynol:

Ffôn: 0800 298 7040
E-bost: feedback@consultation-online.co.uk

Step 1 of 2

 • Datganiad Preifatrwydd

  Drwy lenwi'r ffurflen ar-lein hon, rydych yn cytuno y gallwn ddal a phrosesu'ch data personol mewn perthynas â'r ymarfer ymgynghori cyhoeddus hwn.

  • Byddwn yn rhannu eich data personol gyda thîm cynllunio Tudno Developments Cyf at ddibenion gwerthuso cynllunio yn unig.
  • Ni ddefnyddir eich data personol adnabyddadwy at unrhyw ddibenion eraill heb eich cydsyniad.

  Byddwn yn defnyddio'ch data i:

  • • Anfon diweddariadau atoch am y prosiect (lle rydych yn darparu'ch manylion cyswllt).
  • • Datblygu Datganiad o Ymgynghori Cymunedol (neu ddogfen debyg) am yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn a gaiff ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio neu gorff tebyg; bydd hon yn ddogfen sydd ar gael i'r cyhoedd. Bydd eich sylwadau'n ddienw, ac ni fyddwn yn eich enwi yn yr adroddiadau heb eich caniatâd pendant.

  Os byddwch yn darparu eich manylion cyswllt, efallai y byddwn yn cysylltu â chi i ofyn rhagor i chi am y sylwadau a wnaethoch hefyd.

  Mae BECG yn gweithredu ar ran Tudno Developments Ltd i redeg gweithgareddau ymgynghori cyhoeddus.

 • Eich manylion

 • Manylion cyswllt